Налоги в сделках с нерезидентами. Изменения в 2020-м году

SIA EiroVest приглашает на семинар Татьяны Лютинской "Налоги в сделках с нерезидентами. Изменения в 2020-м году."

В семинаре вы раскроете ответы на такие вопросы как:
• Принципы налогообложения нерезидентов в латвийском законодательстве.
• Дивиденды и продажа долей.
• Подоходный налог при выплатах нерезиденту-юридическому лицу.
• Черный список безналоговых юрисдикций – утратил ли значение?
• Соблюдение международных санкций и другие.

Присоединяйтесь к семинару - 30 сентября в Риге.

Pasākums sākas 30-09-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 30-09-2020 2:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 10-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 30-09-2020 11:00 am
Cena EUR 69.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 75.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Rīga
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, t.sk. grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana.
Pasākums sākas 01-10-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 01-10-2020 1:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 15-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 01-10-2020 11:00 am
Cena EUR 25.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 30.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Valmiera
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, t.sk. grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana.
Pasākums sākas 07-10-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 07-10-2020 1:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 15-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 07-10-2020 11:00 am
Cena EUR 25.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 30.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Ventspils
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
“Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”.
Pasākums sākas 09-10-2020 12:00 pm
Pasākums beidzas 09-10-2020 2:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 16-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 09-10-2020 12:00 pm
Cena EUR 25.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 30.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Rīga
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Актуальные вопросы законодательства 2020 года, которые необходимо учитывать руководителям и бухгалтерам предприятий.

«Актуальные вопросы законодательства 2020 года, которые необходимо учитывать руководителям и бухгалтерам предприятий.»
9 октября семинар в Риге, с 15:00 до 17:00
Лектор: проф.магистр, специалист по финансовой бухгалтерии с 29-летним опытом работы, член ассоциации бухгалтеров Латвии, Марина Кере

Pasākums sākas 09-10-2020 3:00 pm
Pasākums beidzas 09-10-2020 5:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 22-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 09-10-2020 3:00 pm
Cena EUR 25.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 30.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Rīga
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Avansu norēķinu sastādīšanas aktualitātes 2020. gadā, ņemot vērā VID pārbaudēs biežāk konstatētus pārkāpumus.

“Avansu norēķinu sastādīšanas aktualitātes 2020. gadā, ņemot vērā VID pārbaudēs biežāk konstatētus pārkāpumus.”
14. oktobrī Liepājā, no plkst. 10:00 līdz 12:00
Visiem semināra dalībniekiem dāvinājums – Nolikuma par avansa norēķiniem paraugs.

Pasākums sākas 14-10-2020 10:00 am
Pasākums beidzas 14-10-2020 12:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 22-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 14-10-2020 10:00 am
Cena EUR 40.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 45.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Liepāja
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Avansu norēķinu sastādīšanas aktualitātes 2020. gadā, ņemot vērā VID pārbaudēs biežāk konstatētus pārkāpumus.

“Avansu norēķinu sastādīšanas aktualitātes 2020. gadā, ņemot vērā VID pārbaudēs biežāk konstatētus pārkāpumus.”
27. oktobrī Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 13:00
Visiem semināra dalībniekiem dāvinājums – Nolikuma par avansa norēķiniem paraugs.

Pasākums sākas 27-10-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 27-10-2020 1:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 23-09-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 27-10-2020 11:00 am
Cena EUR 40.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 45.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Ventspils
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība
Darbinieka profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana

Lai varētu konkurēt darba tirgū un uzņēmumam nodrošināt peļņu, profesionālo pieredzi nepieciešams periodiski paplašināt. To var realizēt divos veidos – darbinieks pats savas profesionālās darbības rezultātā paaugstina savu kvalifikāciju, vai arī profesionālās prasmes tiek paaugstinātas specifiskos kursos, semināros, skolās utt. DL to dēvē par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Ikdienā bieži izveidojas situācijas, kad darba devējs ir ieguldījis darbinieka apmācība lielus finanšu līdzekļus, tomēr darbinieks vēlas pārtraukt darba attiecības, tādējādi darba devējam ir tiesības pieprasīt no darbinieka atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar viņa apmācību, ja par šādu apmācību un zaudējumu atmaksu ir noslēgta īpaša vienošanās.

Pasākums sākas 16-11-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 16-11-2020 1:30 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 04-08-2020 12:00 pm
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 16-11-2020 10:00 am
Cena EUR 45.00 + PVN - klientiem; EUR 50.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Rīga
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība