Praktisks seminārs - “Nodokļu reforma 2021.gadā”

Vebinārs Praktisks seminārs - “Nodokļu reforma 2021.gadā”

2. decembrī tiešsaistē, no plkst. 11:00 līdz 13:30

Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore 

Programmā:
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
- autoratlīdzības no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;
- pārējās autoratlīdzības;
- patentmaksas;
- likmes samazināšana;
- darba devēja kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu;
- IIN pārmaksas automātiska atmaksa;
- attaisnoto izdevumu vienkāršota administrēšana;
- regulējums, lai nodrošinātu, ka VID neveic IIN pārmaksas atmaksu, ja IIN maksātājs nav iesniedzis deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas gadiem, kurā IIN maksātājam veidojas IIN piemaksa;
-mantota valsts fondēto pensiju kapitāla ienākuma pielīdzināšana cita veida pensijas ienākumam;
- regulējums attiecībā ar IIN apliekamo ienākumu, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, un no IIN atbrīvotājām samazinātajām vai dzēstajām saistībām;
- pabalsta atbrīvošana no IIN trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās ;
- VID lēmumu paziņošanas veids par stipendiju nolikuma reģistrāciju un IIN pārmaksas atmaksu; 
- brāļa vai māsas – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – ārstniecības un izglītības izdevumu iekļaušana nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos
- saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības aizstāšana ar ierakstu publiski pieejamā reģistra daļā;
- avansa maksājumu termiņa izmaiņas solidaritātes nodokļa maksātājiem;
- maksātāju, kuri deklarācijas var iesniegt līdz pēctaksācijas gada 1.jūlijam, loka precizēšana, likuma vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai;
- normu precizējumi saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām, kuros noteikta administratīvo atbildību;
- IIN atbrīvojuma pagarinājums līdz 2023.gadam personu atlīdzībai par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
- grozījum saistībā ar izmaiņā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
- likmes;
- MUN darbinieki;
- obligātais iemaksu objekts;
- obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajiem un autoriem;
- pašnodarbinātā iemaksu objekts;
- pārskata precizējums.
Mikrouzņēmumi:
- personu skaits MUN;
- apgrozījums;
- jaunas likmes;
- algas;
- darbinieki;
- uzņēmējdarbības formas;
- PVN maksātājs.

Dalības maksa: 
EUR 40.00 + PVN (EUR 48.40 t.sk. PVN) — pastāvīgiem klientiem
EUR 45.00 + PVN (EUR 54.45 t.sk. PVN) — pārējiem semināra klausītājiem

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Pasākuma detaļas

Pasākums sākas 02-12-2020 11:00 am
Pasākums beidzas 02-12-2020 1:30 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 10-11-2020
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 02-12-2020 11:00 am
Cena EUR 40.00 + PVN - SIA EiroVest klientiem, EUR 45.00 + PVN - pārējiem
Pasākumu pievienoja EiroVest
Atrašanās vieta Rīga
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība

Pasākumu vada

Jadviga Neilande

SERTIFICĒTA NODOKĻU KONSULTANTE

Pasakāuma atrašanās vieta kartē