Vokālā dziedāšana

Sanctus mūzikas studija piedāvā nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma, skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. Nodarbības ilgums 30 vai 40 minūtes. Izmantojam mūsdienīgas mācīšanās metodes, kā arī teorijas apguvē pielietojam pašu radītos praktiskos mūzikas teorijas materiālus - Sanctus puzzles, domino, špikerus.

 

Pasākuma detaļas

Pasākums sākas 23-09-2020 12:00 pm
Pasākums beidzas 23-09-2020 4:30 pm
Cena 20 EUR par 40 minūšu nodarbību
Pasākumu pievienoja Sanctus
Atrašanās vieta Sanctus
Pasākuma kategorijas Dziedāšana

Informācija par pasākuma norises vietu - Sanctus

Inovatīvi un interaktīvi
Kā galvenais uzņēmuma mērķis ir radīt iespēju ikkatram bērnam, kā arī audzēknim apgūt mūzikas mācību kā radošu spēli, iesaistot teorijas apguvi praktiskajā darbībā, dažādi variējot, improvizējot gan strādājot kopā ar skolotāju, gan arī patstāvīgi. Tādējādi dodot iespēju attīstīt patstāvīgās mācīšanās prasmes, kā arī motivāciju – pēc iespējas ātrāk, efektīvāk, daudzveidīgāk apgūt mūzikas teoriju, bez kuras nav iespējams apgūt mūzikas instrumenta spēli.

 

Idejas rašanās – 8 gadus strādājot mūzikas pedagoģijas jomā ar dažāda vecuma audzēkņiem un vecākiem meklēju iespējas uzlabot darba kvalitāti un efektivitāti, tā, lai stundās vai nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes tiktu pēc iespējas vairāk trennētas patstāvīgi, motivējot arī mājās mācīties, kas sniegtu labākus rezultātus ikdienas darbībā.
Radās iespēja strādāt ar 6 gadniekiem, kuri gatavojās doties uz mūzikas skolu. Bija nepieciešams mācīties notis atpazīt arī nošu līnijās. Biju sagriezusi bērniem notis no papīra gabaliņiem un tā vairākkārt mācot, dziedot, krāsojot, meklējot atšķirības starp notīm, radās ideja par nošu puzzli.

Sāku veidot nošu puzzles, sākumā no papīra, bet tās labi neturējās kopā, tāpēc bērni teica, ka vēlas mācīties ar īstu puzzli, ar kuru varētu arī spēlēties – nenobružātos un nesaplīstu.

Radās ideja par mūzikas spēlēm, ar mērķi – apgūt mūzikas teorijas pamatelementus.
/Kristīne Ozola/

Sanctus
(no latīņu valodas – Svēts) ir himna, kas nāk no Čalsedonas kristīgās liturģijas . Rietumu kristietībā Sanctus ir noslēguma vārdi, kas tiek dziedāti (vai deklemēti) Svētā vakarēdiena ievadā.

Vīzija – dot iespēju ikkatram cilvēkam izprast un apgūt mūzikas mācības teoriju (pamatnostādnes, pamatlietas), ar kuru palīdzību ir iespējama teorijas pielietošana praksē, prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide izvēloties apgūt jebkura mūzikas instrumenta spēli.
/Kristīne Ozola/

Pasākumu vada

Lorija (Vuda) Cinkusa

Pazīstama Latvijā kā grupas Čikāgas Piecīšu dziedātāja

Augstāko izglītību Mūzikas pedagoģijā guvusi ASV, kā arī pirmo pieredzi ansambļu un koru vadīšanā, un arī strādājot par dziedāšanas skolotāju.Lorija pārcēlusies uz Latviju pirms 22 gadiem, pirmos gadus strādājusi ar mūziku nesaistītu jomu, konsultējot personāla atlases projektos. Pēdējos gados dalījusi savu darba laiku un mīlestību pret mūziku mācot bērnus (pasniedzot privātstundas, kā arī solo un ansambļa nodarbības Ventspils bērnu mūzikas skolā) un pieaugušos (mākslinieciskā vadītāja divos vīru koros).

Uz šo pasākumu viars nav iespējams reģistrēties

Pasakāuma atrašanās vieta kartē